Măsuri active de ocupare pentru şomeri şi şomerii tineri aflaţi în căutarea unui loc de muncă din regiunea Nord Est prin calificare în meserii din domeniul întreţinerii şi reparaţiilor auto

SC APETRANS SRL Botoşani derulează in perioada 01.07.2009 – 30.09.2010 proiectului „Măsuri active de ocupare pentru şomeri şi şomerii tineri aflaţi în căutarea unui loc de muncă din regiunea Nord Est prin calificare în meserii din domeniul întreţinerii şi reparaţiilor auto” proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, numărul de identificare al contractului: POSDRU/44/5.1./G/ 40108

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la creşterea ratei de ocupare a şomerilor si şomerilor tineri din judeţul Botoşani prin dezvoltarea măsurilor active de ocupare dedicate acestora.

Obiectivul specific prin care va fi atins obiectivul general constă în dezvoltarea competenţelor şomerilor si şomerilor tineri din judeţul Botoşani în concordanţă cu nevoile în evoluţie de pe piaţa muncii.

Lipsa unei calificări ca urmare a părăsirii timpurii a şcolii, deţinerea unui nivel scăzut de calificare sau a unei calificări nerelevante pentru nevoile actuale de pe piaţa muncii generează în rândul tinerilor din judeţul Botoşani un deficit ridicat de capacitate de inserţie profesională.

Proiectul răspunde acestei probleme prin formarea profesională continuă a şomerilor si şomerilor tineri cu risc ridicat de excludere profesională în 2 meserii caracterizate printr-o cerere ridicată pe piaţa locală şi regională a forţei de muncă, respectiv mecanic auto şi electrician electronist auto.

Cele 2 cursuri sunt GRATUITE pentru beneficiari şi vor avea un pronunţat caracter practic. Cursurile se organizează în 2 serii şi se vor finaliza cu eliberarea de certificare de calificare nivel II recunoscute la nivel naţional de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi inovării şi angajarea după absolvire a cel puţin 10 dintre cursanţi.

Competenţele şi abilităţile tehnice dobândite pe parcursul formării derulate prin proiect, dublate de posesia unui certificat profesional recunoscut la nivel naţional şi de capacitatea sporită de căutare a unui loc de muncă, vor îmbunătăţi considerabil capacitatea de angajare pe termen mediu şi lung a şomerilor si şomerilor tineri din judeţ.

Grupul ţintă al proiectului este format din:

  • şomeri
  • şomeri de lungă durată
  • şomeri tineri

Pentru informatii suplimentare si inscrieri doritorii se pot adresa la sediul nostru din Botosani, str. Garii nr. 4 sau  la  telefon  0231/517509

Contact

Adresa: Botosani, strada Garii nr. 4
Telefon Autogara-Sediul Central: 0231.517509; 0331.401062; 0745.841595
Telefon Scoala de Soferi: 0748.118.229
Telefon Service - ITP: 0743.222.555, 0752.999.000
E-mail: info@apetrans.ro
Nr. Inregistrare la Registrul Comertului Botosani J07/397/1996
Cod Fiscal: RO 8798910

 

Parteneri

 news radio

© 2017 Apetrans SRL. Toate drepturile rezervate. Reproducerea continutului din acest site este permisa numai cu acordul Apetrans. Apetrans si logo-ul acestora sunt marci inregistrate ale Apetrans SRL. Toate celelalte marci sunt proprietatea companiilor detinatoare.