Masuri active de ocupare pentru reducerea somajului de lunga durata in judetul Botosani

SC APETRANS SRL Botosani derulează în parteneriat cu AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BOTOȘANI și SC DEEATOUR SRL în perioada 01.10.2010 – 31.01.2012 proiectului „Masuri active de ocupare pentru reducerea somajului de lunga durata in judetul Botosani”, POSDRU/99/5.1./G/75504, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, din fonduri de la bugetul de stat și din fonduri proprii.

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la creşterea ratei de ocupare a şomerilor şi şomerilor de lunga durata din judeţul Botoşani prin dezvoltarea măsurilor active de ocupare dedicate acestora.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Dezvoltarea competenţelor şomerilor şi şomerilor de lungă durată din judeţul Botoşani în concordanţă cu nevoile în evoluţie de pe piaţa muncii prin cursuri de formare nivel II în meseriile de mecanic şi tinichigiu vopsitor auto.

2. Adoptarea de măsuri pentru o mai bună corelare între aptitudinile individuale, educaţie şi potenţialul de muncă şi oportunităţile de pe piaţa muncii prin furnizarea de informare şi consiliere profesională.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor specifice aferente Axei prioritare 5 in conformitate cu obiectivele specifice din Documentul Cadru de Implementare POS DRU (DCI POSDRU) prin promovarea unor masuri active de ocupare si masuri preventive ce vor avea ca rezultate pozitive asupra mentalitatii somerilor si angajatorilor prin derulare de servicii de informare si formare profesionala, consiliere psihologica, cresterea stimei de sine si realizarea de intalniri cu potentialii angajatori prin intermediul proiectului. Contributia proiectului la realizarea obiectivului general al Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) „dezvoltare a capitalului uman si de facilitare a accesului pe piata muncii a 1.650.000 de persoane” reiese din programele de formarea a celor 112 de someri si someri de lunga durata din judetul Botosani si dobandirea de catre minim 90 dintre acestia de certificate de calificare nivel II în meseria de mecanic si tinichigiu vopsitor auto.

Grupul țintă al proiectului este format din 112 șomeri și șomeri de lungă durată, atât din zona urbană, cât și din zona rurală a județului Botoșani.

În cadrul acestui proiect se implementează următoarele activități:

Activitatea 1. Activităţi pentru facilitarea accesului la informaţii relevante privind piaţa muncii pentru meseriile de mecanic auto şi tinichigiu vopsitor auto.

1.1. Analiza stadiului actual al şomerilor din domeniul întreţinerii şi reparaţilor auto

1.2. Desfasurarea unei campanii de informare cu privire la oportunitatile pietei muncii din domeniul serviciilor auto

Activitatea 2. Furnizarea de programe de formare profesională în meseriile de mecanic auto şi tinichigiu vopsitor auto pentru dezvoltarea competentelor profesionale ale persoanelor în căutare unui loc de muncă în scopul integrării active pe piaţa muncii.

2.1. Selectarea cursanţilor:

2.2. Analiza nevoilor de formare specifice

2.3. Adaptarea suportului de curs:

2.4. Derularea cursurilor de calificare şi certificarea absolvenţilor:

Activitatea 3. Sprijinirea somerilor in gasirea unui loc de munca printr-un program integrat de instruire, consiliere si plasare la locul de munca

3.1. Evaluarea initiala a participantilor:

3.2. Instruirea cursanţilor în tehnicile de căutare a unui loc de muncă:

3.3. Evaluarea finala a participantilor

3.4. Plasarea pe piata muncii a 10 someri calificati in meseriile de mecanic auto si tinichigiu vopsitor auto pana la finalizarea proiectului.

Activitatea 4. Desfasurarea activitatilor de achizitii publice in cadrul proiectului

Activitatea 5. Activitati de publicitate si informare

5.1. Realizarea materialelor de publicitate si informare

5.2. Organizarea si desfasurarea conferintei de lansare a proiectului:

5.3. Organizarea si desfasurarea conferintei de finalizare a proiectului:

5.4. Realizarea evenimentelor de informare pe intreg parcursul proiectului;

5.5. Realizarea sectiunii dedicate proiectului pe web-site

Activitatea 6. Managementul proiectului

6.1. Planificarea proiectului

6.2. Monitorizarea si raportarea proiectului

6.3. Administrarea resurselor umane:

6.4. Managementul riscului in cadrul proiectului

6.5. Managementul calitatii proiectului

Prin implementarea acestor activități se vor realiza următoarele rezultate:

-1 raport al oportunitatilor de ocupare a somerilor in domeniul intretinerii si reparatiilor auto din regiunea Nord Est, -

-112 someri si someri de lunga durata participanti la cursurile de calificare derulate prin proiect

- 1 baza de date cu somerii si somerii de lunga durata selectati,

- 2 grupe de formare a cate 28 de cursanti fiecare pentru calificare nivel II în meseria de mecanic auto,

- 2 grupe de formare a cate 28 de cursanti fiecare pentru calificare nivel II în meseria de tinichigiu vopsitor auto,

- 720 de ore de formare per cursant, dintre care 480 de ore de pregătire practică, - 5760 ore de formare în total, din care 3840 ore de formare practică în total

- 2 programe de calificare nivel II in mesesriile de mecanic auto si tinichigiu vospsitor auto adaptate nevoilor de formare ale cursantilor si potentialilor angajatori

- 1 baza de date cu potentiali angajatori,

- 62 de manuale ale cursantului în meseria de mecanic auto,

- 62 manuale ale cursantului în meseria de tinichigiu vopsitor auto

- Minimum 80% rată de promovabilitate.

- 112 cursanti instruiti in tehnici de cautare a unui loc de munca,

- 112 fise de evaluarea psihologica,

-10 someri calificati in meseriile de mecanic auto si tinichigiu vopsitor auto plasati pe piata muncii.

- 1 service auto complet utilat pentru derularea in conditii optime a cursurilor de calificare in meseriile de mecanic auto si tinichigiu vopsitor auto

Pentru informaţii suplimentare şi înscrieri doritorii se pot adresa la sediului din Botoşani, str. Gării, nr. 4, bl. B5, parter, la telefoanele: 0231517509, 0745841595 sau e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., persoană de contact Marian APETREI – Manager proiect.

Contact

Adresa: Botosani, strada Garii nr. 4
Telefon Autogara-Sediul Central: 0231.517509; 0331.401062; 0745.841595
Telefon Scoala de Soferi: 0748.118.229
Telefon Service - ITP: 0743.222.555, 0752.999.000
E-mail: info@apetrans.ro
Nr. Inregistrare la Registrul Comertului Botosani J07/397/1996
Cod Fiscal: RO 8798910

 

Parteneri

 news radio

© 2017 Apetrans SRL. Toate drepturile rezervate. Reproducerea continutului din acest site este permisa numai cu acordul Apetrans. Apetrans si logo-ul acestora sunt marci inregistrate ale Apetrans SRL. Toate celelalte marci sunt proprietatea companiilor detinatoare.